МЕНЮ
Количка

Доставка

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате електронния магазин http://gamaelit.bg/, собственост на ГАМА ЕЛИТ ЕООД!

 

Начини на плащане в електронния магазин http://gamaelit.bg/

Потребителят по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплати цената на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, по някой от следните начини:

1.На място в магазин на Гама Елит ЕООД

Този начин на плащане позволява след като потребителят направи своята поръчка в електронния магазин http://gamaelit.bg/, да я вземе и заплати в брой или с банкова карта на място в един от търговските обекти на Гама Елит ЕООД.

Адреси на магазините на Гама Елит ЕООД:

  1. The Mall, гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 115, ниво -2
  2. Paradise Center, гр. София, бул. Черни връх 100, сутерен 

2. Плащане с наложен платеж

Плащането в брой при доставка е предпочитан вариант за електронна търговия. При избор на тази опция, потребителят трябва да заплати дължимата сума за поръчката и доставката при получаване на поръчката. Сумата се заплаща на куриера от куриерска фирма.

При доставката потребителят получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Потребителят предава на куриера общата сума, включваща цената на стоката и цената на доставка, посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния талон, удостоверяващ предаването от куриера на стоката, посочена във фактурата на потребителя. Приемо-предавателният талон служи за разписка. С подписването талона за приемо–предаване потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Гама Елит ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

3. По банков път с платежно нареждане или Online Banking. Необходимо е потрeбителят да направи превод на сумата, себестойност на направената поръчка по фирмената сметка на Гама Елит ЕООД. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод. 

Гама Елит ЕООД

Банка ЮРОБАНК БЪЛГРИЯ АД
IBAN сметка: BG62BPBI79241061695601
SWIFT BIC код: BPBIBGSF

 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Гама Елит ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Гама Елит ЕООД.

 

Доставка

Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Гама Елит ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Гама Елит ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

За  удобство на всички потребители на електронния магазин - http://gamaelit.bg/ и за бърза и коректна доставка, Гама Елит ЕООД предлага избор на няколко начина на доставка на всяка направена поръчка от електронния магазин на Гама Елит ЕООД.

 

Начини на доставка

1. На място в магазин на Гама Елит ЕООД.

При избор на този вариант потребителят не дължи никакви разходи по трaнспорт и доставка на Гама Елит ЕООД.

Адреси на магазините на Гама Елит ЕООД:

  1. The Mall, гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 115, ниво -2
  2. Paradise Center, гр. София, бул. Черни връх 100, сутерен 

2. С куриерска фирма

Голяма част от поръчките, направени от електронния магазин, се изпълняват, използвайки услугите на куриерска фирма за транспорт и доставка СПИДИ АД, която е логистичен партньор на Гама Елит ЕООД.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

Потребителят се задължава лично да заплати наложеният платеж и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. 

При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката.

Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

  • За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;
  • За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на Гама Елит ЕООД и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Гама Елит ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, Гама Елит ЕООД задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. 

 

Цени на доставка

Доставката на всички стоки, поръчани чрез електронния магазин - http://gamaelit.bg/, се изпълнява от куриерска фирма СПИДИ АД за следните цени:

  • До 100.00 лeва – 9.90 лева за цялата страна;
  • Над 100.00 лева – безплатна доставка.

При желание от страна на потребителя да се използват услуги на други куриерски фирми, куриерските или транспортни разходи ще са за сметка на потребителя. Ако общата сума на поръчката е под 100лв., сумата от 9,90лв., начислена автоматично от електронния магазин, ще бъде извадена при нейната обработка.

Срок на доставка

Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин - http://gamaelit.bg/ стоки, са както следва:

  • За стоки, налични в търговската мрежа на Гама Елит ЕООД в страната - пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката;
  • За стоки, които не са налични в склад на Гама Елит ЕООД - Тридесет работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е направена поръчката.

Потребителят получaва потвърждаващ имейл за приемане на онлайн поръчката на посочения от него електронен адрес.

Поръчки, изпратени след 17:00 часа, се обработват на следващия работен ден.

Поръчки, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник. 

Поръчки, изпратени в дни на национални и официални празници се обработват в първия работен ден, следващ празниците.